Họ dùng nhiều biện pháp, thủ đoạn, bất chấp luân thường đạo lý, cấu kết với các thành phần tiêu cực để tham ô, tham nhũng gây bất an cho xã hội, xâm hại tài sản nhà nước.

Trước thực tiễn khách quan đó, với bút danh T.L, Người đã viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên Báo Nhân Dân ngày 3-2-1969 nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quyết bài trừ chủ nghĩa cá nhân - Ảnh 1.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức ngày 9-12-2021 .Ảnh: TTXVN

Sau 53 năm, bài viết trên vẫn vẹn nguyên giá trị về giáo dục cán bộ, đảng viên. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rõ hơn về sự lo lắng, trăn trở của Bác trước sự xói mòn về đức hạnh của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Người đã nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm khôn lường và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, coi đó như là "giặc nội xâm", là "một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện và hậu quả khôn lường của chủ nghĩa cá nhân: "Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ".

Người còn chỉ rõ: "Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân".

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn 50 năm trước thật sự sâu sắc và ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta.

Mặc Sanh (cựu chiến binh TP Đà Nẵng)