Trong thời gian qua, việc bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước tại các hồ chứa nước được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đặc biệt coi trọng. Bên cạnh việc quản lý, giám sát các nguồn thải từ chăn nuôi để bảo đảm chất lượng nguồn nước tại các hồ chứa, Sở TN&MT tỉnh BR-VT cũng đã ban hành kế hoạch truyền thông "Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh".

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ hồ chứa nước - Ảnh 1.

Phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ các hồ chứa nước.

Kế hoạch truyền thông bao gồm nhiều hoạt động như: Phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ nguồn nước; lắp dựng pano, áp phích tại các hồ cấp nước; hướng dẫn người dân không xả rác, vứt xác gia súc gia cầm xuống lòng hồ; tổ chức lễ phát động chiến dịch "Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước"; phổ biến danh mục các dự án không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư tại vùng bảo vệ hồ chứa nước…

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ hồ chứa nước - Ảnh 2.

Sở TN&MT lắp dựng pano tuyên truyền bảo vệ môi trường hồ chứa nước tại hồ Suối Giàu (huyện Châu Đức).

Ngoài ra, trong chiến dịch nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, Sở TN&MT còn xây dựng nội dung và tổ chức đăng tải nhiều bài viết, phóng sự phản ánh thực trạng tại các hồ chứa nước, giải pháp bảo vệ nguồn nước… trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng chung tay với chiến dịch "Bảo vệ môi trường các hồ chứa nước" do Sở TN&MT chủ trì thực hiện, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã có nhiều biện pháp nâng cao ý thức người dân trong xử lý loại chất thải này như: Mở các lớp tập huấn, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật an toàn… Nhờ những giải pháp tích cực từ phía cơ quan chức năng, ý thức của nông dân trong việc thu gom, xử lý an toàn đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã được nâng cao.

"Các hoạt động này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức hơn nữa về tầm quan trọng của nguồn nước và đồng hành cùng với chính quyền bảo vệ các hồ cấp nước trên địa bàn tỉnh", ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT nói.

B.N