HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127

VWS tích cực thay đổi công nghệ mới

Lãnh đạo TP HCM đánh giá cao quyết tâm của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) trong việc thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác, đồng thời chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ, tạo thuận lợi để dự án sớm triển khai

VWS tích cực thay đổi công nghệ mới