Du lịch xanh đơm quả ngọt

Mô hình du lịch xanh với nhiều điểm đến du lịch, khách sạn sử dụng đồ dùng thân thiện môi trường, hạn chế túi ni-lông, đồ nhựa dùng một lần nhận được sự hưởng ứng tích cực của du khách, cộng đồng

Du lịch xanh đơm quả ngọt