Nha Trang ngăn nước thải ô nhiễm đổ ra biển

Đến năm 2022, phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ khắc phục tình trạng chất thải đổ ra biển ở khu vực trung tâm nhờ hệ thống xử lý, bơm ngược nước thải về phía Tây

Nha Trang ngăn nước thải ô nhiễm đổ ra biển