Hiện nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư hoàn chỉnh, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đặt tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường của Sở Tài Nguyên và Môi trường (TM&MT) để tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải. Đến nay, Trung tâm điều hành này đã tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 9 trạm quan trắc nước mặt tự động, 3 trạm quan trắc không khí xung quanh (khu xử lý chất thải Tóc Tiên, khu vực TP Bà Rịa, khu vực TP Vũng Tàu). Trang thiết bị thông tin hiển thị số liệu quan trắc tự động nhằm cảnh báo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, căn cứ vào quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Sở TN&MT đã yêu cầu các cơ sở sản xuất đầu tư 41 trạm quan trắc tự động theo quy định, trong đó đã có 35/41 trạm truyền số liệu về Trung tâm quản lý của tỉnh.

Đầu tư trang thiết bị, bảo đảm an toàn hồ chứa nước - Ảnh 1.

Các nhân viên của Trạm quan trắc nước mặt tự động hồ sông Ray kiểm tra thông tin về chất lượng nguồn nước.

Ngành TN&MT tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, tích hợp kết quả dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn 2035; Triển khai tập huấn Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Triển khai Quyết định ban hành danh mục các loại hình dự án không thu hút đầu tư, các loại hình dự án hạn chế thu hút đầu tư tại các vị trí thuộc khu vực thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến các địa phương để thực hiện.

Đầu tư trang thiết bị, bảo đảm an toàn hồ chứa nước - Ảnh 2.

Công nhân Trạm cấp nước Côn Đảo kiểm tra chất lượng nước đầu vào để sản xuất nước sạch cung cấp cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất trên đảo.

Đồng thời, tỉnh này cũng sẽ triển khai vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước giai đoạn 2020-2021 để theo dõi, giám sát nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa ra các cảnh báo để ứng phó, khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước; Thực hiện rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh…

N.B