CHỦ ĐỀ

Mưa lũ miền Trung

CÙNG CHUNG TAY VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

Miền Trung những ngày này trở thành trái tim của cả nước, nơi cả nước hướng về, nơi miền Trung tiếp nhận tình cảm đồng bào sâu nặng, thân thương.

CÙNG CHUNG TAY VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT
Xem thêm