Theo đó, chủ xe vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc vào cổng thông tin điện tử của Cục CSGT để làm thủ tục đăng ký xe theo hướng dẫn cụ thể. Nếu đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, thông tin sẽ được tự động thể hiện trên hệ thống.

Nếu đăng ký tại Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT, thông tin phản hồi của lực lượng cảnh sát sẽ được gửi đến người dân qua thư điện tử và điện thoại. Việc này nhằm giảm thời gian đi lại, chờ đợi của chủ xe trong khi khai báo, làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe.

Ngoài đăng ký xe lần đầu, chủ xe cũng có thể đăng ký sang tên, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thông qua hình thức trực tuyến.

G.Hưng