Theo Báo cáo số 307/BC-UBND, từ năm 2015 đến nay, tổng số diện tích liên quan đến tách thửa của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn khoảng 100 ha. Trong đó, có 6 dự án được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư, đã và đang triển khai thực hiện. 

Có 9 khu vực người dân xin hiến tặng đất hình thành đường giao thông, thực hiện thủ tục tách hợp thửa theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng (những trường hợp này xảy ra trước ngày 31-12-2020, từ đó đến nay không phát sinh trường hợp nào).

Khu vực có diện tích 36 ha, tại thôn 14, xã ĐamB’ri thuộc quyền sử dụng đất của 4 hộ gia đình, cá nhân sử dụng do chuyển quyền sử dụng đất năm 2020. Khu vực có diện tích khoảng từ 5-10 ha, có 1 khu vực là đất nông nghiệp có diện tích 98.958 m2, thuộc quyền sử dụng đất của cá nhân tại tờ bản đồ số 17, xã ĐamB’ri.

Đối với các trường hợp diện tích từ 2-5 ha, trên địa bàn thành phố có 7 khu vực. Còn lại là các trường hợp tách thửa dưới 2 ha của các hộ gia đình, cá nhân, hiến tặng quyền sử dụng đất, tách thửa theo quy định.

Về nội dung dự án Sun Valley của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khải Hưng với diện tích 41 ha, trên địa bàn chỉ có diện tích đất là 3.709 m2 (trong đó có 1.400 m2 đất ở) thuộc thửa đất số 02 và 03, tờ bản đồ số 21, xã ĐamB’ri. 

Theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Bảo Lộc thuộc quy hoạch đất ở; việc hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình trên đất ở nông thôn là trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

Đối với khu vực đường Phan Đình Phùng (phường Lộc Tiến) ngay dưới đường dây điện cao thế là một dự án khác với hơn 10 ha, trong đó có cả đất nông nghiệp. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Lộc Tiến kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Qua kiểm tra, khu vực trên có diện tích khoảng 3,3 ha đất nông nghiệp của 3 cá nhân, khu vực này thuộc quy hoạch đất ở đô thị theo Quyết định số 904/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng. UBND phường Lộc Tiến đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng việc san gạt, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự đăng tin, quảng cáo "dự án" nhằm bán bất động sản, UBND thành phố đã có nhiều báo cáo xử lý các thông tin quảng cáo trên môi trường mạng chưa được cấp phép theo quy định, thông tin sai sự thật trên địa bàn thành phố Bảo Lộc gửi cấp thẩm quyền xử lý và đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng xử lý.

Trước đó, ngày 7-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND TP Bảo Lộc, UBND huyện Bảo Lâm tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới và tách thửa trên địa bàn từ năm 2018 đến nay để phục vụ công tác kiểm tra, chấn chỉnh.

Đ.Thi