- TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Theo khoản 4 điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP quy định như sau: Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông Vận tải (đối với quốc lộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với các hệ thống đường địa phương) chấp thuận.

Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ.

Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ.

Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.

Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; thời gian sử dụng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Như vậy, trong trường hợp tổ chức đám cưới thì thời gian sử dụng tạm thời hè phố (vỉa hè) không quá 48 giờ. Nếu tổ chức đám cưới, dựng rạp trên vỉa hè 3 ngày là không đúng với quy định.

Trường Hoàng ghi