Ngày 22-3, UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết đã chuyển hồ sơ và kiến nghị cơ quan công an xem xét khởi tố hình sự đối với Trưởng phòng và Kế toán Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện này.

Kết luận thanh tra xác định ông Nguyễn Quang Thuấn - Trưởng Phòng GD-ĐT cùng kế toán đã có dấu hiệu của tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".


Phòng GD-ĐT huyện Ia Grai

Phòng GD-ĐT huyện Ia Grai

Cụ thể, ông Thuấn cùng kế toán đã cố ý không chi số tiền trợ cấp ban đầu cho giáo viên, cán bộ quản lý và các chế độ tiền lương tăng giờ, tiền tàu xe đi phép, tiền công tác phí, tiền tập huấn hội nghị; tự đặt ra các thủ tục thanh toán tiền mặt, cũng như chuyển khoản các chi trả cho cá nhân và các đơn vị trường học được hưởng phải ký nhận tiền trước thời điểm thanh toán; sử dụng kinh phí năm sau để thanh toán cho năm trước.

Tổng số tiền sai phạm và mất khả năng thanh toán của Phòng GD-ĐT huyện Ia Grai là hơn 5,7 tỉ đồng. Trong đó tiền lương dạy tăng giờ là hơn 3,6 tỉ, tiền chi phí khác của các đơn vị trường học hơn 1,3 tỉ và các khoản tiền khác như tiền phép, tiền công tác phí năm 2015 là hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra ông Thuấn cùng kế toán đã không thực hiện việc hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP với số tiền là gần 3,8 tỉ đồng; không xét duyệt chế độ trợ cấp lần đầu cho 27 giáo viên tại các điểm làng vùng III của các xã vùng II.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND huyện Ia Grai đề nghị Phòng GD-ĐT huyện tiếp tục rà soát, lập dự toán ngân sách, đề xuất cấp có thẩm quyền chi trả chế độ cho nhà giáo, học sinh và các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định hiện hành.

Hoàng Thanh