Những lời khai của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga đã đúng sự thật? Những người liên quan đã bị "lôi" ra hết? Cơ quan điều tra sẽ làm rõ thêm những gì?...

Infographic: Tình tiết rõ và mờ vụ nguyên ĐBQH Thu Nga - Ảnh 1.

Infographic: Lê Duy; Dữ liệu: G.Lê - Đ.Thông