Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam (100% vốn nước ngoài), được thành lập vào tháng 11-2002 do ông Trần Mộng Trinh (quốc tịch Hoa Kỳ, làm tổng giám đốc). Tháng 10-2008, ông Trinh ký quyết định bổ nhiệm ông Lữ Tiến Phước làm giám đốc công ty. Từ khi làm giám đốc, bằng “chiêu” bán đất của doanh nghiệp khác, ông Phước đã lừa nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

H. Dũng