Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), trả lời: Trong thực tiễn có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn trên đường, người tham gia giao thông dừng lại xem, không cứu giúp người bị nạn, thậm chí có trường hợp lấy tài sản của người bị nạn.

Theo quy định tại điều 132 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 (tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng"), người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

Phạm tội dẫn đến hậu quả 2 người trở lên chết thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Trường Hoàng ghi