Ông Nguyễn Văn Tâm (quận 2, TP HCM) hỏi: Bố mẹ tôi mua một căn hộ chung cư để ở nhưng do tôi đứng tên. Thời điểm mua chỉ có giấy xác nhận của chủ đầu tư, nay họ tiến hành làm sổ đỏ. Vậy khi tôi đứng tên làm sổ đỏ, có cần chữ ký của vợ tôi không? Số tiền mua nhà là của bố mẹ tôi, vợ chồng tôi không sống cùng ông bà.

Luật sư Hoàng Trung Kiên, Công ty Luật Thành Phố, trả lời: Quy định của pháp luật hiện hành về chế độ tài sản của vợ chồng: "Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được quy định tại khoản 1 điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung". Theo đó, "tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; … Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Căn hộ chung cư do bố mẹ bạn (bỏ tiền ra) mua, bạn là người ký hợp đồng mua căn hộ đó. Trong trường hợp bố mẹ bạn cho vợ chồng bạn mua căn hộ này thì khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, hai vợ chồng bạn sẽ đứng tên và giấy chứng nhận được cấp ghi tên của cả vợ chồng. Trường hợp bố mẹ bạn muốn tặng cho riêng bạn cần làm hợp đồng tặng cho, ghi rõ cho riêng bạn và khi đó, căn hộ chung cư này sẽ do một mình bạn đứng tên.

Tr.Hoàng