TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Căn cứ điểm b khoản 1 điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau: Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) và ĐB HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.

Như vậy, theo quy định trên thì người bị tạm giam vẫn được thực hiện việc bầu cử.

Đối với người đang chấp hành hình phạt án treo, căn cứ khoản 1 điều 30 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND 2015 quy định về những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Do đó, công dân đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, bị tòa án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, nếu không bị tước quyền bầu cử (trong bản án không ghi hình phạt bị tước quyền bầu cử) thì vẫn có quyền bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình cư trú để tham gia bầu ĐBQH và ĐB HĐND theo quy định của pháp luật.

Trường Hoàng ghi