Theo đó, đối với công tác giải quyết khiếu nại: Cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh không xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại (2/30 hồ sơ). Còn tình trạng giải quyết khiếu nại quá hạn (11/30 hồ sơ).

Có 3/6 hồ sơ tố cáo không lập kế hoạch xác minh nội dung tố cáo. 3/6 hồ sơ tố cáo giải quyết trễ hạn.

Trong việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND huyện Củ Chi năm 2018: Việc UBND huyện Củ Chi sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách huyện để chi cho những nội dung phát sinh ngoài dự toán khi chưa được HĐND huyện Củ Chi thông qua trước khi thực hiện là chưa đúng quy định.

Chi cục thuế huyện Củ Chi chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, biện pháp đốc thu đối với một số các tổ chức, cá nhân nợ tiền thuế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến có dư nợ thuế tại huyện khá cao trong năm 2018, nợ thuế chiếm tỉ lệ 10,3% so với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018, trong đó chiếm tỉ trọng lớn nhất là nợ thuế giá trị gia tăng là 80,6 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 13,7 tỉ đồng, tiền thuê đất là 9,4 tỉ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 6,9 tỉ đồng...

Đến thời điểm hiện nay, thông qua công tác cưỡng chế nợ thuế năm 2018 và năm 2019, Chi cục thuế huyện Củ Chi đã thu nợ thuế được 46,3 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm tại huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 1.

Một công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi

Trong việc quản lý thu từ việc sắp xếp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: Có 81 địa chỉ đang cho thuê, chủ yếu là đất nông nghiệp công ích, tại UBND các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ không thông qua hình thức đấu giá theo đúng quy định.

UBND huyện Củ Chi cần tiếp tục rà soát lại việc quản lý, sử dụng, cho thuê đối với 371 địa chỉ nhà, đất đang để trống, cho thuê không qua đấu giá, đang tranh chấp hoặc chưa rõ pháp lý để đề xuất UBND TP phương án xử lý, sắp xếp lại phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, tránh lãng phí và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Trong việc quản lý tiền thu từ việc cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi: Công ty đã trích 40% tiền thu được từ việc cho thuê nhà sở hữu nhà nước năm 2011 và năm 2012 với tổng số tiền là hơn 272 triệu đồng. Nhưng tại đơn vị không phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quản lý nhà cho thuê hay sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian nêu trên nên phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Tại UBND xã Nhuận Đức phát sinh việc để tiền ngoài sổ sách kế toán; không thực hiện đối chiếu sổ quỹ và tài khoản tiền mặt, kiểm quỹ tiền mặt cuối kỳ; thanh toán đối với các chứng từ chi không đủ điều kiện thanh toán... là chưa đúng theo các quy định của pháp luật về ngân sách, kế toán. Tuy nhiên, do thời gian thanh tra có hạn và còn nhiều nội dung chưa được làm rõ nên cần giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục kiểm tra để kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi: Có 684/729 dự án nông thôn mới chậm thực hiện quyết toán. 20/729 dự án không thực hiện được theo đề án nông thôn mới đã được UBND TP phê duyệt trong giai đoạn 2010-2015. Tổng số tiền còn dư không sử dụng hết là hơn 19,3 tỉ đồng, theo quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước…

Các vi phạm, thiếu sót, hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện Củ Chi và các phó chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, trưởng các phòng chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã được kiểm tra, giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi theo từng thời kỳ liên quan.

Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được chủ tịch UBND TP thống nhất, kết luận chỉ đạo với những nội dung sau: Giao chủ tịch UBND huyện Củ Chi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo UBND huyện Củ Chi; các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu trong phần kết quả và kết luận thanh tra…

Bảo Nghi