Theo Thanh tra TP HCM từ năm 2014 đến nay, chủ tịch UBND xã Bình Hưng các thời kỳ đã có những thiếu sót, sai phạm liên quan đến việc thực hiện các quy định đối với lĩnh vực tài chính, kế toán.

Cần xử lý nghiêm

Cụ thể, không mở sổ sách kế toán; chứng từ không theo trình tự thời gian, bỏ sót hoặc trùng số phiếu thu, phiếu chi; thất lạc chứng từ kế toán; không thực hiện kiểm quỹ tiền mặt từ tháng 1-2014 đến tháng 4-2018; tùy tiện chi tạm ứng; không ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt các khoản tiền rút từ ngân hàng năm 2017, các khoản tiền thu quỹ an ninh quốc phòng; chi hoạt động không đúng nguồn....

Từ những thiếu sót trên đã dẫn đến mất cân đối thu, chi và thâm hụt ngân sách xã, sử dụng nguồn cải cách tiền lương số tiền hơn 10,5 tỉ đồng để chi hoạt động thường xuyên và chi hoạt động cưỡng chế (đến ngày 31-12-2018 mới hoàn trả được hơn 7,6 tỉ đồng). Sử dụng quỹ an ninh - quốc phòng số tiền hơn 192 triệu đồng để chi công tác cưỡng chế (hiện nay chưa hoàn trả)... là vi phạm quy định.

Sai phạm rất nghiêm trọng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TP HCM - Ảnh 1.

Thanh tra TP HCM cho rằng sai phạm trong công tác tài chính kế toán tại xã Bình Hưng (Bình Chánh) là rất nghiêm trọng, cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm

Tháng 5-2018, khi có sự thay đổi nhân sự phụ trách công tác kế toán, chủ tịch UBND xã và các cá nhân liên quan chưa thực hiện đầy đủ việc bàn giao số liệu, tài liệu kế toán theo quy định.

Cũng theo Thanh tra TP HCM, các sai phạm như trên là rất nghiêm trọng, cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh. Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (từ tháng 5-2018) liên quan việc chấn chỉnh sai phạm trong công tác tài chính, kế toán tại UBND xã Bình Hưng, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối họp UBND xã Bình Hưng thực hiện nhưng đến nay các cá nhân có liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo, chưa hoàn chỉnh sổ sách kế toán và công tác rà soát, cập nhật chứng từ từ năm 2014 đến nay. Nên đoàn thanh tra không đủ hồ sơ, chứng từ để kiểm tra, kết luận toàn diện về công tác quản lý tài chính tại UBND xã Bình Hưng.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra một số hồ sơ do UBND xã cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong công tác kế toán nhưng chưa phát hiện thất thoát ngân sách nhà nước.

Do đó, chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật các chứng từ hiện có, hoàn chỉnh sổ sách kế toán theo đúng quy định pháp luật và chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ thu thập được cho Thanh tra huyện thực hiện thanh tra công tác thu chi tài chính tại UBND xã Bình Hưng, trường hợp xác định có dấu hiệu cố ý làm trái, tham ô tài sản nhà nước cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ theo quy định.

Trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, phó chủ tịch UBND huyện phụ trách theo lĩnh vực, trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, chủ tịch UBND xã Bình Hưng, kế toán trưởng UBND xã Bình Hưng, thủ quỹ UBND xã Bình Hưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Trung tâm VH - TDTT huyện Bình Chánh dính sai phạm

Theo Thanh tra TP HCM, từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh đã 7 hợp đồng liên kết với các đơn vị (thực chất là cho thuê mặt bằng) khi chưa xin ý kiến UBND TP là chưa đúng quy định. Ngoài ra, việc cho thuê mặt bằng cũng chưa tổ chức đấu giá để xác định giá cho thuê theo quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Sai phạm rất nghiêm trọng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TP HCM - Ảnh 2.

Thanh tra TP HCM đề nghị Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh (TP HCM) chấm dứt việc thuê mặt 7 mặt bằng không đúng quy định.

Theo Thanh tra TP HCM, tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng là hơn 939 triệu đồng được Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh gộp vào nguồn thu chung và thực hiện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP (nay là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Theo giải trình của UBND huyện Bình Chánh, số tiền hơn 939 triệu đồng thu được từ việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019 được hòa vào nguồn thu chung của đơn vị, thực hiện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ, hiện nay đã sử dụng chi hết để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của huyện Bình Chánh và các hoạt động khác của đơn vị, được ghi nhận trong sổ sách kế toán, có thực hiện kê khai, nộp thuế. Hiện Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh không có khả năng hoàn trả.

Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh và UBND huyện Bình Chánh đã nhận thấy các thiếu sót trong việc quản lý, cho thuê mặt bằng và cam kết sẽ chấn chỉnh và thực hiện theo đúng quy định.

Thanh tra TP HCM thống nhất với đề xuất của chủ tịch UBND huyện Bình Chánh không thu hồi khoản tiền thu được từ hoạt động cho thuê mặt bằng nói trên. Đồng thời, UBND huyện Bình Chánh cần chỉ đạo Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh chấm dứt việc cho thuê không đúng quy định như trên.

Trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, giám đốc Trung tâm VH-TDTT huyện Bình Chánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Bài và ảnh: Bảo Nghi