Theo đó, ông Trần Quốc Khánh khi được bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vào tháng 2-2017 đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 điều 6 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 6 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21-10-2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Do đó, nội dung tố cáo việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh làm Chánh Thanh tra Sở GTVT khi ông Khánh chưa là Thanh tra viên, không có chuyên môn về GTVT là nội dung tố cáo sai.

Quá trình bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở GTVT, do cách hiểu và xử lý chưa đảm bảo chặt chẽ của Sở GTVT đối với văn bản trao đổi của Thanh tra TP. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn thư tố cáo nặc danh trong thời gian dài cho rằng việc bổ nhiệm ông Khánh không đảm bảo quy trình theo quy định. Sở GTVT cần rút kinh nghiệm không để xảy ra trường hợp tương tự.

Nội dung tố cáo chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM là không có cơ sở - Ảnh 1.

Về nội dung tố cáo cho rằng họp báo hàng tháng tại Thanh tra Sở GTVT gây lãng phí, Thanh tra TP kết luận việc họp báo (thực chất là gặp gỡ trao đổi thông tin) nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý của Thanh tra Sở GTVT, các buổi họp báo chỉ có chi phí trà, nước. Do đó, nội dung tố cáo Thanh tra Sở GTVT tổ chức họp báo gây lãng phí là nội dung tố cáo sai.

Về nội dung tố cáo ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT, ông Ngô Nguyễn Đăng Khoa, ông Đinh Nguyễn Thế Anh "bảo kê" doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Đội Thanh tra giao thông số 4 quản lý và việc ông Trần Quốc Khánh yêu cầu các Đội Thanh tra gom tiền để chi quà cho cấp trên và cơ quan báo chí, nội dung tố cáo này người tố cáo không đứng tên, không cung cấp bất cứ tài liệu hoặc chứng cứ nào để chứng minh. Qua làm việc với các Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT và lãnh đạo các đội thanh tra giao thông đều xác nhận không có việc ông Trần Quốc Khánh yêu cầu các đội thanh tra gom tiền để chi quà cho cấp trên và cơ quan báo chí cũng như việc cán bộ thanh tra viên thuộc Đội thanh tra số 4 bảo kê cho các doanh nghiệp. Do đó, nội dung tố cáo không có cơ sở để kết luận.

Về tố cáo kê khai tài sản, thu nhập của ông Trần Quốc Khánh, người tố cáo cho rằng ông Khánh có tài sản bất minh nhưng không đứng tên tố cáo, không cung cấp bất cứ tài liệu, địa chỉ cụ thể hoặc chứng cứ nào để chứng minh. Qua kiểm tra về việc kê khai tài sản, thu nhập của ông Khánh năm 2017, 2018, ông Khánh thực hiện theo đúng quy định. Tại Thanh tra Sở GTVT TP HCM không có thông tin phản ánh nào liên quan đên việc kê khai tài sản, thu nhập của ông Khánh. Do đó, nội dung tố cáo không có cơ sở để kết luận.

Cho rằng nội dung tố cáo ông Trần Quốc Khánh không có cơ sở kết luận, từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo Sở GTVT TP HCM tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tại sở, nhất là hoạt động tại Thanh tra Sở nhằm ngăn ngừa hoặc kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc sở; lưu ý các phần việc liên quan đến nội dung tố cáo nêu trên để chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Tổ chức công khai, minh bạch đến toàn thể cán bộ, công chức về những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót theo nội dung kết luận thanh tra; xây dựng và công khai kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật có liên quan, không để tiếp tục xảy ra tình trạng đơn thư phản ánh, tố cáo.

TRƯỜNG HOÀNG