- Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), trả lời: Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phải gửi về nơi cư trú, nơi công tác của người vi phạm. Mặc dù việc gửi thông báo về nơi cư trú, nơi công tác thực tế có thể sẽ là biện pháp nhằm răn đe người vi phạm, để người dân tuân thủ pháp luật giúp phòng ngừa tai nạn giao thông; tuy nhiên, do luật không quy định nên việc công bố hoặc gửi thông tin về nơi cư trú, nơi công tác của người vi phạm là trái luật. Vì vậy, muốn thực hiện thì các cơ quan chức năng cần sửa luật, bổ sung quy định này vào luật để có cơ sở pháp lý xử phạt. Tuy nhiên, vấn đề này cần cân nhắc vì phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thừa nhận trong Hiến pháp. Vi phạm giao thông là hành vi vi phạm hành chính chứ không phải hình sự nên việc công bố thông tin hoặc gửi về nơi cư trú, nơi làm việc là không phù hợp. Cơ quan chức năng nên nghiên cứu, chỉ công bố hoặc gửi thông tin về nơi cư trú, làm việc đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng người vi phạm vẫn không khắc phục.

Đối với việc không được đăng kiểm xe khi vi phạm giao thông, luật cũng không có quy định.

Trường Hoàng ghi