Vụ chủ shop thời trang bạo hành, làm nhục nữ sinh

Thanh Tuấn - Xuân Huy - Quốc Thắng