Khởi tố quyền giám đốc hồ chứa Tả Trạch vì cho khai thác đá trái phép

Q.Nhật – Ngọc Lý – Quốc Thắng