Điều tra viên cho rằng không thể thu hồi số tiền tăng vốn điều lệ 4.500 tỉ đồng của ngân hàng VNCB.

Quốc Chiến