Cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 của Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được tác phẩm của các tác giả:

Nguyễn Xuân Hãn (Bạc Liêu), Huỳnh Nhật Hà (Bạc Liêu), Nguyễn Đoàn Kết (Kiên Giang), Nguyễn Văn Hội (Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Hải (TP HCM), Đỗ Trọng Quốc (TP HCM), Nguyễn Hữu Tấn (Quảng Nam), Đinh Giao Hữu (Quảng Trị), Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên – Huế), Trương Phú Tâm (Thanh Hóa), Hà Anh Tuấn (Hà Nội), Nguyễn Văn Công (Hà Nội), Đỗ Văn Tuấn (Hải Phòng), Trần Bích Ngọc (Hải Dương)…

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 1.

Ruộng muối buổi sớm Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 2.

Hoa lửa Ảnh: Quảng bá Hải

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 3.

Nét chạm tài hoa Ảnh: Nguyễn Hữu Tuấn

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 4.

Chăm nấm linh chi Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 5.

Lên đường họp chợ Ảnh: Nguyễn Trung Thành

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 6.

Vũ điệu sông nước Ảnh: Nguyễn Công Toại

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 7.

Đường than Ảnh: Nguyễn Văn Cường

"Nét đẹp lao động" 2019-2020 nhận tác phẩm dự thi đến ngày 1-7-2020. Mong bạn đọc nhiệt tình tham gia.


ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 9.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 8.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 10.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 11.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Bàn tay ta làm nên tất cả - Ảnh 12.