Tuy nhiên, một số bạn đọc khi gửi ảnh dự thi lại không ghi rõ thông tin về tác phẩm (tên tác phẩm, chụp ở đâu, khi nào…) và tác giả (họ tên thật, địa chỉ thường trú, số điện thoại, tài khoản ngân hàng…). Mong bạn đọc lưu ý.

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 1.

Giúp mẹ buổi sớm Ảnh: Trương Công Hiệp

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 2.

Sơn nữ ngày mùa Ảnh: Lý Quang Thiện

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 3.

Tàn nhưng không phế Ảnh: Đinh Giao Hữu

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 4.

Pháo hoa công nghiệp Ảnh: Huỳnh

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 5.

Giữ mãi nghề xưa Ảnh: Tô Thành Long

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 6.

Kỳ công truyền nghề Ảnh: Nguyễn Công Toại

"Nét đẹp lao động" 2019-2020 nhận tác phẩm dự thi đến ngày 1-7-2020. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 8.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 7.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 9.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 10.
Cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động: Góp sức cho đời - Ảnh 11.
Báo Người Lao Động