xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Trần Thường

(NLĐO) – Sáng 29-12, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã lấy phiếu tín nhiệm 28 người. 

HĐND tỉnh Quảng Nam không lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông: Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN-MT; ông Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây dựng do đang chờ nghỉ hưu. Ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ không được lấy phiếu do đã bị khai trừ Đảng.

Có tất cả 50 đại biểu có mặt. Kết quả được công bố như sau:

I. Khối HĐND tỉnh

1. Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 92% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về)

Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm- Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

2. Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 88% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 5 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về)

3. Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 45 phiếu (chiếm 90% tổng số phiếu thu về) 2 + Số phiếu tín nhiệm : 5 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

4. Ông Đinh Văn Hươm, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 7 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

5. Bà Trần ThịBích Thu, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 92% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về)

6. Ông Hà Đức Tiến, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 8 phiếu (chiếm 16% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về)

II. Khối UBND tỉnh

7. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 54% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 21 phiếu (chiếm 42% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu thu về)

8. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 31 phiếu (chiếm 62% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

9. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 10 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 36 phiếu (chiếm 72% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 4 phiếu (chiếm 8% tổng số phiếu thu về)

Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm- Ảnh 2.

Đại biểu bỏ phiếu

10. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 64% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu thu về)

11. Ông Nguyễn Như Công, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 22 phiếu (chiếm 44% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 24 phiếu (chiếm 48% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 4 phiếu (chiếm 8% tổng số phiếu thu về) 3

12. Ông Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Công an tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 7 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

13. Ông Đặng Bá Dự, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -Giám đốc SởCông Thương + Số phiếu tín nhiệm cao : 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 23 phiếu (chiếm 46% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 8 phiếu (chiếm 16% tổng số phiếu thu về)

14. Ông Đặng Văn Đào, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp + Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về)

15. Bà Trần ThịKim Hoa,Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -Giám đốc Sở Nội vụ + Số phiếu tín nhiệm cao : 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 19 phiếu (chiếm 38% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu thu về)

16. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch + Số phiếu tín nhiệm cao : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 35 phiếu (chiếm 70% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm- Ảnh 3.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu

17. Bà Trương Thị Lộc, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội + Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 36% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu thu về)

18. Ông A Lăng Mai, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -Trưởng Ban Dân tộc tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

19. Ông Mai Văn Mười, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Y tế + Số phiếu tín nhiệm cao : 16 phiếu (chiếm 32% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 29 phiếu (chiếm 58% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 5 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)

20. Ông Đặng Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính + Số phiếu tín nhiệm cao : 32 phiếu (chiếm 64% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 36% tổng số phiếu thu về) 4 + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

21. Ông Phạm Hồng Quảng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông + Số phiếu tín nhiệm cao : 13 phiếu (chiếm 26% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 7 phiếu (chiếm 14% tổng số phiếu thu về)

22. Ông Lê Trung Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 86% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 6 phiếu (chiếm 12% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về)

23. Ông Nguyễn Phi Thạnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ + Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 56% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 22 phiếu (chiếm 44% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bỏ phiếu

24. Ông Nguyễn Quang Thử, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư + Số phiếu tín nhiệm cao : 30 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 17 phiếu (chiếm 34% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 3 phiếu (chiếm 6% tổng số phiếu thu về)

25. Ông Phạm Viết Tích, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn + Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 23 phiếu (chiếm 46% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu thu về)

26. Ông Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh + Số phiếu tín nhiệm cao : 41 phiếu (chiếm 82% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 9 phiếu (chiếm 18% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

27. Ông Văn Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Giao thông vận tải + Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 68% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 15 phiếu (chiếm 30% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 1 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về) 5

28. Ông Thái Viết Tường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo + Số phiếu tín nhiệm cao : 31 phiếu (chiếm 62% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm : 17 phiếu (chiếm 34% tổng số phiếu thu về) + Số phiếu tín nhiệm thấp : 2 phiếu (chiếm 4% tổng số phiếu thu về).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo