xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quy định mới về tiền lương, bảng lương, thang lương...

GIANG NAM

(NLĐO) - Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng tại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định về xác định quỹ tiền lương kế hoạch; thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động; sửa quy định về xếp lương đối với người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách.

Nghị định số 21 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51 và số 52 ký ngày 13-6-2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người quản lý, người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sửa quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động

Nghị định số 21 sửa đổi Điều 4 Nghị định số 51 về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Cách tính mức hưởng lương hưu còn bất cập

Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xác định quỹ tiền lương kế hoạch

Nghị định số 21 cũng sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 51 về xác định quỹ tiền lương kế hoạch.

Cụ thể, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, công ty loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề.

Quy định mới về tiền lương, bảng lương, thang lương...- Ảnh 1.

Tiền lương và tiền thưởng của người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ thay đổi

Sửa quy định về xếp lương đối với người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách

Nghị định số 21 cũng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, cụm từ "người quản lý" tại tên gọi và các cụm từ "người quản lý" hoặc "người quản lý công ty" được thay thế bằng cụm từ "người quản lý, kiểm soát viên".

Về xếp lương đối với người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách, theo quy định mới tại Nghị định số 21, căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong bảng lương do hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong bảng lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách theo quy định.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, kiểm soát viên, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Nghị định số 21 cũng bổ sung quy định: Đối với trường hợp ban kiểm soát của công ty chỉ có 1 kiểm soát viên theo quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp thì kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của chức danh trưởng ban kiểm soát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo