BS Phí Duy Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt, cho biết từ năm 2010 đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật miễn phí 11.171 ca đục thủy tinh thể với tổng kinh phí là 15,132 tỉ đồng, trong đó 3.605 ca được thực hiện tại các địa phương.

Ng.Thạnh