Theo ông Liêm, thời gian tới bệnh nhân Hùng tiếp tục được chăm sóc và điều trị theo chế độ đặc biệt trong phòng vô trùng. Dự kiến, nếu tủy sau ghép thích ứng với cơ thể, bệnh nhân có thể xuất viện sau 9 tháng nữa.
A.Thư