Trước đó, ngày 4-7, anh V. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng phỏng điện 17% cơ thể, phỏng sâu chết xương chân và tay phải.

Anh V. làm phụ hồ cho một công trình tại địa phương. Trong lúc cầm thước sắt đo đạc để làm bồn hoa trên tầng 2, anh sơ ý chạm vào đường điện cao thế và bị điện giật ngã xuống sàn bất tỉnh.
Ng.Thạnh