Hiện tại, về mặt tri giác, bệnh nhân 91 đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được đầy đủ các y lệnh của nhân viên y tế. Bệnh nhân cũng có thể mỉm cười, lắc đầu hoặc bắt tay với nhân viên y tế. 

Phi công người Anh mắc Covid-19 đã mỉm cười, bắt tay với bác sĩ

NGUYỄN THẠNH