Nhóm nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 42 bệnh nhân hơn 45 tuổi, đã bị chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ, được yêu cầu tham dự một trò chơi vi tính theo ứng dụng huấn luyện não được cài trong máy tính bảng, mỗi lần1 giờ, tổng cộng 8 giờ trong 2 tuần. Ứng dụng mời gọi người tham dự kết hợp chính xác những mẫu khối hình học khác nhau với những vị trí khác nhau và độ phức tạp trò chơi tiếp tục tăng dần. 

Game cải thiện suy giảm nhận thức nhẹ - Ảnh 1.

Bệnh nhân suy giảm trí tuệ nhẹ có thể chơi game để giúp cải thiện trí nhớ. Ảnh MNT

Sau đó, người tham gia được yêu cầu thực hiện hàng loạt trắc nghiệm nhận thức và kết quả được đối chiếu với những bệnh nhân không chơi trò chơi. Phân tích cho thấy bộ nhớ từng hồi của bệnh nhân có tham dự trò chơi được cải thiện hơn 40% so với những người không tham gia.

Trí nhớ từng hồi là khả năng nhớ về sự kiện hoặc trình tự diễn ra không lâu, ví dụ như nhớ chỗ đậu xe hoặc các món đã ăn hôm qua. 

Trúc Lâm