Hiện bệnh nhân được ghép tạng song song này có sức khỏe ổn định và có thể xuất viện sau 2 tháng. GS Takahito Yagi, phụ trách ca cấy ghép tạng này.

Người hiến tạng là nam giới hơn 40 tuổi, bị chết não do chấn thương. Đây là ca ghép tạng song song thành công lần đầu tiên ở Nhật Bản. Năm 2010, tại Bệnh viện ĐH Osaka cũng đã tiến hành một ca ghép tạng song song tương tự nhưng bất thành, bệnh nhân tử vong sau đó.
Đ.Nhung