Ngày 28-2, Bộ Y tế cho biết trên cơ sở các nghiên cứu đánh giá độ ổn định liên quan đến hạn dùng của vắc-xin được bổ sung, các cơ quan chuyên môn đã xem xét thẩm định và Cục Quản lý Dược đã có công văn số đồng ý tăng hạn dùng của vắc-xin Covid-19 Abdala từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản 2-8 độ C.

Đây là vắc-xin Covid-19 thứ 2 được Bộ Y tế gia hạn sử dụng. Trước đó, vắc-xin Pfizer cũng đã gia hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng.

Gia hạn sử dụng vắc-xin Covid-19 Abdala từ 6 lên 9 tháng - Ảnh 1.

Gia hạn sử dụng vắc-xin Covid-19 Abdala từ 6 lên 9 tháng

Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vắc-xin Abdala không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc-xin.

Trước đó, ngày 8-10-2021, Bộ Y tế đã có quyết định số 4749 về việc phê duyệt có điều kiện vắc-xin Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, hạn dùng theo hướng dẫn sử dụng là 6 tháng ở điều kiện bảo quản 2- 8 độ C.

Cũng như các vắc-xin Covid-19 khác, vắc-xin Abdala được nghiên cứu và phê duyệt theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là phê duyệt cho những phần đã hoàn thiện trong khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vắc-xin Covid-19 Abdala được chỉ định tiêm cho người từ 19 đến 65 tuổi, lịch tiêm gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày.

Gia hạn sử dụng vắc-xin Covid-19 Abdala từ 6 lên 9 tháng - Ảnh 2.
N.Dung