[Infographic] Biểu hiện nhiễm Omicron và cách sử dụng thuốc Molnupiravir - Ảnh 1.
A.Thanh (tổng hợp)