[Infographic] Muốn được tư vấn về Covid-19, hãy điện đến 44 số điện thoại - Ảnh 1.
A.Thanh