Hội Thận học Quốc tế (ISN - trụ sở tại Brussels, Bỉ) đã có văn bản chính thức công nhận Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong 21 Trung tâm đào tạo vùng của Hội Thận học quốc tế trên toàn thế giới.

Đây là một niềm vinh dự to lớn đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, bởi tại khu vực Châu Đại Dương và Đông Nam Á, chỉ có 3 bệnh viện được Hội Thận học quốc tế lựa chọn trở thành Trung tâm đào tạo vùng, gồm 1 tại Việt Nam (Bệnh viện Chợ Rẫy), 1 tại Malaysia và 1 tại Thái Lan.

Một bệnh viện Việt Nam được quốc tế công nhận đào tạo vùng về thận - Ảnh 1.

Chứng nhận quốc tế đào tạo vùng về thận vừa cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành Trung tâm đào tạo vùng với thời hạn 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2026, sau đó sẽ tiếp tục được gia hạn khi đáp ứng các tiêu chí của ISN). Với vai trò này, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phụ trách đào tạo tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực về các lĩnh vực liên quan đến thận, gồm: thận tổng quát, lọc máu, lọc màng bụng và ghép thận.

Việc đào tạo được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau, như: tiếp nhận nghiên cứu sinh; tổ chức hội thảo đào tạo về các chủ đề thận học phù hợp với tình hình khu vực; chia sẻ kiến thức chuyên môn thông qua chương trình "Đại sứ giáo dục" hoặc chương trình "Giáo dục y tế thường xuyên" của Hội Thận học quốc tế.

Được biết, các Trung tâm đào tạo vùng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Hội Thận học quốc tế hướng đến mục tiêu điều trị các bệnh về thận tại các nước đang phát triển.

NGUYỄN THẠNH