Mức thanh toán BHYT sắp tăng lên gần 63 triệu đồng/dịch vụ kỹ thuật - Ảnh 1.

Mức chi trả từ quỹ BHYT cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật của người bệnh sắp tăng

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng, cùng đó mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và mức hưởng BHYT cũng có những thay đổi theo. Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-7 gồm: người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc là 1,39 triệu đồng/tháng (bằng lương cơ sở mới). Công thức tính: 1,39 triệu x 8% = 111.200 đồng/tháng. Đối với các đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định, số tiền đóng được tính theo công thức: (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng) x 8%. Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ tham gia BHYT được gia tăng theo.

Với việc điều chỉnh mức lương này, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng từ ngày 1-7-2018. Cùng đó, từ ngày 1-7 tới chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. 

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng hiện nay được lên 62,55 triệu đồng. Các chi phí khác như xét nghiệm, thuốc điều trị, ngày giường điều trị… trong phạm vi hưởng của người bệnh được quỹ BHYT thanh toán căn cứ trên số lượt chỉ định sử dụng và mức giá theo quy định.

D.Thu