Theo Viện Huyết học truyền máu trung ương, lĩnh vực huyết học và truyền máu nói riêng, ngành y tế nói chung đang gặp khó khăn là thiếu máu hiếm trong điều trị, cấp cứu. Nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp nhưng không được điều trị ngay vì thiếu nhóm máu hiếm, phải hoãn ca mổ... Tại Việt Nam, có tới 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ hoặc AB+) nhưng chỉ có 0,04%- 0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB-). Rh- là nhóm máu hiếm, trong 10.000 người chỉ có 4-7 người mang nhóm máu này.

Sinh viên giao lưu với người có nguồn máu hiếm (Rh-)
Tin-ảnh: Ng.Thạnh