Họ cũng khảo sát những nghiên cứu khác liên quan đến 43.000 phụ nữ và nhận thấy: Tỉ lệ mãn kinh sớm ở phụ nữ hút thuốc lá cao hơn 43% so với phụ nữ không hút thuốc lá.

Chuyên gia dịch tễ học Mỹ Jennis Kline, Đại học Colombia ở New York, giải thích rằng thuốc lá ảnh hưởng đến sự tiết estrogen đồng thời có thể giết trứng. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng do tuổi mãn kinh của người phụ nữ có khả năng liên quan đến bệnh tim, bệnh về xương cũng như ung thư vú.

Tr. Lâm