Văn phòng Chính phủ vừa trả lời về kết quả thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện theo Nghị quyết số 33

Sau 2 năm thực hiện thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K theo Nghị quyết số 33, Bộ Y tế đã có báo cáo Chính phủ. Theo đó, sau khi rà soát các quy định, Bộ Y tế nhận thấy các nội dung thí điểm tự chủ của bệnh viện được quy định trong Nghị quyết số 33 đều đã được quy định cụ thể trong các nghị định của Chính phủ mới được ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

Quyết định của Chính phủ về việc thực hiện tự chủ ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K - Ảnh 1.

Tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đề xuất Bộ Y tế xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Vì vậy, Bộ Y tế kiến nghị dừng thí điểm cơ chế tự chủ theo nghị quyết số 33 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K. Hai bệnh viện sẽ chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60 ngày 21-6-2021 của Chính phủ và các nghị định của Chính phủ. 

Bộ Y tế kiến nghị hai bệnh viện tiếp tục được phân loại là đơn vị nhóm 1 và tiếp tục duy trì mô hình tổ chức có Hội đồng quản lý bệnh viện (theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ).

Xét đề nghị của Bộ Y tế về báo cáo kết quả thực hiện thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

có ý kiến như sau:

Việc tiếp tục thực hiện tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K sau thời gian thí điểm: Bộ Y tế thực hiện theo quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP.

Để có căn cứ đề xuất, bổ sung nội dung quy định về tự chủ bệnh viện công lập trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 33, báo cáo rõ nguyên nhân chưa thực hiện thí điểm tự chủ của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quyết định của Chính phủ về việc thực hiện tự chủ ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan hỏi thăm, động viên người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Trần Minh

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế làm rõ bài học kinh nghiệm; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần phải khắc phục, điều chỉnh; nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị cụ thể các cơ chế, chính sách cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế tự chủ các bệnh viện công lập.

Bộ Y tế tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các Bộ, ngành đối với nội dung đánh giá nêu trên; khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trình Chính phủ trước ngày 25-11.

Trước đó, ngày 19-5-2019, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 33 phê duyệt đề án thí điểm tự chủ toàn diện đối với các bệnh viện: Bạch Mai, K, Việt Đức và Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau thời gian thí điểm, 2 bệnh viện triển khai thực hiện là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K đều xin dừng tự chủ toàn diện do nhiều nguyên nhân.

Ngày 14-10 Bộ Y tế đã có báo cáo về việc thực hiện thí điểm tự chủ của 2 bệnh viện này. Bộ Y tế đề nghị Chính phủ quan tâm, đầu tư cho các bệnh viện trong các trường hợp cần thiết theo đề xuất của Bộ Y tế.

D.Thu