Theo đó Thanh tra Sở Y tế phối hợp các phòng ban có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế trên địa bàn, tránh hiện tượng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng dịch bệnh corona để tăng giá; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm

Sở Y tế TP HCM cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP, kiểm soát việc cấp phát khẩu trang đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị cung ứng khẩu trang y tế theo đúng kết quả trúng thầu, cam kết cung ứng đầy đủ theo số lượng trúng thầu.

Báo cáo Sở Y tế các đơn vị cố tình không thực hiện việc cung ứng khẩu trang y tế, các nhà thầu vi phạm trong đấu thầu để xử lý trong đợt đấu thầu tiếp theo. Trường hợp các đơn vị không cung cấp đủ khẩu trang y tế, sẽ thực hiện mua sắm theo hình thức khác như mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn… để đảm bảo có đủ khẩu trang y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Tối hậu thư của ngành y tế TP HCM với khẩu trang phòng dịch corona - Ảnh 1.

Ngành y tế TP HCM yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh không được lợi dụng dịch bệnh găm hàng, trục lợi khẩu trang

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế phải tập trung cho việc sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Ưu tiên cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rồi mới đến các cơ sở kinh doanh khác. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC) tăng cường thực hiện truyền thông cho người dân sử dụng khẩu trang vải, cách sử dụng khẩu trang theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế.

Nguyễn Thạnh