Chiều 18-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cập nhật các điểm đang phong tỏa trên địa bàn TP. Tính đến 18 giờ ngày 18-6, TP HCM có tổng cộng 414 điểm phong tỏa.

414 điểm phong tỏa tại TP HCM cụ thể như sau:

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 1.

pt1

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 2.

pt2

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 3.

pt3

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 4.

pt4

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 5.

pt5

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 6.

pt6

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 7.

pt7

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 8.

pt8

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 9.

pt9

TP HCM cập nhật 414 điểm phong tỏa liên quan Covid-19 - Ảnh 10.
NGUYỄN THẠNH