Chiều 30-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát đi thông báo bảng hướng dẫn chi tiết về việc phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh.

Theo HCDC, trong thời gần đây trên địa bàn TP đã có rất nhiều khu chợ phải đóng cửa do môi trường tại những khu chợ là "điểm nóng" lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Trong bảng hướng dẫn này, HCDC nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cần thực hiện của tất cả từ người trong ban ban quản lý chợ, người bán hàng, người mua hàng trong công tác phòng dịch Covid-19.

TP HCM: Người dân đi chợ hiện nay cần chú ý những điểm gì ? - Ảnh 1.


TP HCM: Người dân đi chợ hiện nay cần chú ý những điểm gì ? - Ảnh 2.


TP HCM: Người dân đi chợ hiện nay cần chú ý những điểm gì ? - Ảnh 3.

Bảng hướng dẫn chi tiết về việc phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh.

NGUYỄN THẠNH