Trẻ được xếp vào 1 trong 3 nhóm: Chưa bao giờ thừa cân (80% trẻ), liên tục thừa cân (12%), thừa cân khởi phát muộn - thừa cân khi ở lớp 3 hoặc lớp 5 hoặc cả hai (8%).

Từ việc thu thập thông tin ở cha mẹ và thầy cô của trẻ thông qua một bảng câu hỏi mở rộng, đồng thời cho trẻ làm các bài kiểm tra toán đã chuẩn hóa tại mỗi thời điểm, các nhà khoa học đã có căn cứ để kết luận rằng những trẻ bị thừa cân liên tục từ khi bắt đầu học mẫu giáo cho tới lớp 5 sẽ làm toán kém hơn khi bắt đầu học lớp 1.
L.Sơn