Đến 17 giờ ngày 25-7, sau một ngày PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP HCM có tâm thư kêu gọi chung tay chống dịch tại TP HCM, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Người đăng ký là các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tại TP HCM và những địa phương lân cận.

Từ tâm thư của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Hơn 1.300 người đã đăng ký - Ảnh 1.

Trong đó, lực lượng là bác sĩ có trình độ đại học gần 300 người; dược sĩ là 200 người; các ngành nghề khác gần 700 người. 

 Độ tuổi tham gia tình nguyện viên rất phong phú: Dưới 20 tuổi là 47 người; từ 20-50 tuổi là 1.197 người; trên 50 tuổi là 94 người. 

Dự kiến, trong thứ hai tuần tới, TP HCM và Sở Y tế sẽ phân bổ số nhân lực tình nguyện này đến các cơ sở điều trị và các quận, huyện có nhu cầu về nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP. 

Mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gọi về số điện thoại: 028.393.099.67 và 0907.574.269 hoặc đăng ký qua đường link sau đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgWC0abPxLZ4lQicsMTowaa-_ty0t1hC5PWh9e7-PhwbbjSA/viewform?fbclid=IwAR3oDJLGyPPAf5MtzN2WssBHj2jbKByl4JCKwRvgxl7jZXKlCmOtlcVHqLc

NGUYỄN THẠNH