Trong công trình mới được công bố trên tạp chí Vaccine, GS Niro Siriwardena và cộng sự đã tham khảo dữ liệu của gần 18.000 bệnh nhân từng bị đột quỵ và có tiêm phòng bệnh cúm. Họ nhận thấy việc tiêm vắc-xin cúm có thể giúp kéo giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ trong vòng 2 tháng. Vì công hiệu của vắc-xin cúm chỉ kéo dài trong 6 tháng nên nhóm nghiên cứu chỉ khảo sát khả năng tác dụng đối với đột quỵ trong thời gian này. Những phân tích cho thấy trong vòng 3 ngày, nguy cơ đột quỵ giảm 55%.  Tác dụng như vậy vẫn còn nhưng kém dần, theo đó, nguy cơ đột quỵ giảm 36% sau từ 4 đến 7 ngày; giảm 30% từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14; giảm 24% từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 28 và giảm 17% sau từ 29 đến 59 ngày.

Nhóm nghiên cứu đồng thời ghi nhận những người tiêm phòng sớm có hiệu quả giảm đột quỵ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa giải thích khả năng có mối liên quan giữa tiêm vắc-xin cúm và tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ nêu trên.

Trúc Lâm