Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết trong buổi chiều 17-7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương đã đến Chi bộ LĐBĐ Việt Nam (VFF) để thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ VFF. Theo đó, Đảng ủy khối chỉ rõ những vi phạm của Chi bộ VFF khóa 2015-2017 và 2017-2020 là "nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Cơ quan VFF".

Nguồn tin cho biết: "Những vi phạm của Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF trách nhiệm chính thuộc về tập thể Chi ủy, sau đó là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Các ủy viên và toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều có trách nhiệm trong việc để xảy ra những vi phạm này. Bí thư Chi bộ với cương vị là người đứng đầu cấp ủy, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF. Với cương vị là người đứng đầu, Bí thư Chi bộ VFF phải chịu kỷ luật cao hơn hình thức kỷ luật của Chi ủy vì để xảy ra các vi phạm của Chi ủy, Chi bộ VFF trong thời gian qua. Phó Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật sau Bí thư về các vi phạm của Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF, đồng thời cũng chịu hình thức kỷ luật chung cùng với Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF".

Trên cơ sở những kết luận trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương yêu cầu: "Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo: Đảng ủy Tổng cục TDTT tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và tập thể Chi bộ Cơ quan VFF theo quy định tại điều 8, điều 9, điều 12, điều 14 của Quy định số 263-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng vi phạm.

Đảng ủy Tổng cục TDTT chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cá nhân, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm nêu trên của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, các chi ủy viên, đảng viên trong chi bộ để tiến hành xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật theo Quy định số 102QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm.

Vi phạm của Chi ủy, Chi bộ VFF: Ông Trần Quốc Tuấn chịu trách nhiệm chính - Ảnh 1.

Bí thư Chi bộ VFF Trần Quốc Tuấn (người thứ ba từ trái sang) Ảnh: VFF

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF.

Theo quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương thông báo để Chi ủy, Chi bộ Cơ quan VFF, Đảng ủy Tổng cục TDTT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối trước ngày 31-7-2018".

Theo quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (102-QĐ/TW), hậu quả do hành vi vi phạm của đảng viên gây ra được chia làm 4 "cấp độ": ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tương đương có 4 "cấp độ" về hình thức kỷ luật (dành cho đảng viên chính thức): khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Trong khi xử lý sẽ xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng mức kỷ luật Đảng sẽ được cân nhắc.

Cũng theo nguồn tin, theo như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương thì hình thức kỷ luật Chi bộ VFF là "khiển trách", còn đối với Bí thư Chi bộ là ông Trần Quốc Tuấn và phó Bí thư Chi bộ - ông Lưu Quang Điện Biên - sẽ nặng hơn một mức. Ông Tuấn hiện là Phó Chủ tịch Thường trực VFF và là ứng viên cho vị trí chủ tịch, phó chủ tịch chuyên môn nhiệm kỳ 2018-2022.

Trước đó, đoàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương đã 2 lần tới Chi bộ VFF để công bố dự thảo kết luận kiểm tra đối với những vi phạm của ông Tuấn. Ngày 19-4, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương đến Chi bộ VFF để công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ VFF. Lúc đó, Đảng bộ Tổng cục TDTT cũng đang trong quá trình kiểm tra ông Trần Quốc Tuấn.

Huy Thanh