[Video] Hát Quốc ca và cổ động tuyển Việt Nam từ 9 tầng mây - Ảnh 1.

Hai phóng viên Quang Liêm, Anh Dũng của Báo Người Lao Động đã có mặt tại Dubai

Mời bạn xem qua clip sau:

Hát Quốc ca và cổ động đội tuyển bóng đá Việt Nam từ 9 tầng mây

Quang Liêm (từ Dubai)