2 giờ kịch tính giải cứu con chó bị kẹt trong lớp nhựa đường

Mỹ Uyên - Thanh Long