Những người Amondawa này không hề có một từ ngữ nào như “thời gian” “ngày”, “tuần”, “tháng”, “năm” và không một ai có tuổi. Thế giới của họ chỉ có ngày đêm, mùa mưa và mùa khô.
Những người Amondawa không có khái niệm “thời gian” “ngày”, “tuần”, “tháng”, “năm”- Ảnh: The Sun

Giáo sư Chris Sinha của trường đại học Portsmouth, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Thời gian không hề tồn tại trong thế giới của họ. Họ sống trong một thế giới với các sự kiện chứ không gắn sự kiện với các mốc thời gian”.

Thời gian trước đây là một khái niệm được tìm thấy ở mọi nền văn hóa. Đây là bộ lạc đầu tiên trên thế giới không có khái niệm này, họ chỉ mới liên lạc với thế giới bên ngoài từ năm 1986.
T.Nga (Theo The Sun)