Thay thế cho bản hiến pháp năm 1976, hiến pháp mới tái khẳng định Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất ở Cuba, với nhiệm vụ dẫn dắt toàn bộ chính sách của đất nước, chính phủ. Đặc biệt, hiến pháp mới quy định chủ tịch nước chỉ được giữ chức trong 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, đồng thiết lập chức vụ thủ tướng và tỉnh trưởng.

Cuba hạn chế nhiệm kỳ chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và phu nhân Lis Cuesta bỏ phiếu ở Havana Ảnh: REUTERS

Một số điểm mới khác được quy định trong hiến pháp mới là bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, thúc đẩy đầu tư đa quốc gia và công nhận nền kinh tế thị trường. Với định hướng này, hiến pháp mới tiếp tục hậu thuẫn những cải cách theo hướng thị trường mà Cuba vạch ra từ năm 2011, như công nhận các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước...

Bà Emily Morris, nhà kinh tế tại Trường ĐH London (Anh), cho rằng hiến pháp mới của Cuba có thể mở ra con đường dẫn đến những quyền lao động mạnh mẽ đối với người không làm việc trong khu vực nhà nước. Tuy nhiên, theo đài CNN, sau khi các nhóm tôn giáo bảo thủ phản ứng dữ dội, chính phủ Cuba đã rút bỏ từ ngữ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong hiến pháp mới.

Lục San